En smule om Teatret Solateas historie

Teatret Solatea blev dannet i 1988 og hed dengang Solrød Amatør Scene. En gruppe medlemmer fra Thalia, der var en amatørscene i Greve kommune, besluttede at stifte en ny amatørscene. En del medlemmer af denne gruppe boede i Solrød og de kørte rundt på kommunens skoler for at undersøge, om der var en scene, der kunne anvendes til formålet.

På Solrød (Gamle) skole var der opbygget en scene i den ene ende af gymnastiksalen. Efter en ansøgning til Solrød kommune fik amatørscenen lov til at anvende den. Den havde ikke været anvendt længe og skulle først gøres i orden. Solrød kommune støttede foreningen med et beløb, således at der kunne indkøbes et lysanlæg. Men eller blev de eksisterende lamper anvendt igennem de første år.

Igennem de første år kunne foreningen også anvende kantineområdet til at afholde prøver og der har også været spillet en enkelt forestilling i kantinen. Desuden havde foreningen adgang til det gamle formningslokale, hvor kostumer og kulisser kunne placeres. Efter skolens lukning i 1990 fortsatte amatøtrscenen på skolen. På et tidspunkt besluttede Solrød kommu-nen, at formningslokalet skulle anvendes af Solrød Musikskole og foreningen måtte flytte alle kostumer til scenerummet. Samtidig blev der opstillet en container på arealet imellem skolen og sportspladsen. Den har siden været anvendt til opbevaring af kulisser og i begyndelsen også til møbler. De sidste er nu flyttet til et lager hos et af foreningens medlemmer.
Formand Lonnie Schmidt | Telefon (+45) 42 47 27 57| formand@solatea.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net